#ВСИЧКИЗАЛЕВСКИ

От нас зависи

Документи за получени дарения и извършени плащания

(актуални към 17.03.2020 г.)

 • Отчет за получените преводи през Paypal (документ)
 • Отчет за получените преводи през Epay (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 20.02.2020г (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 27.02.2020г. (документ)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.02 2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 28.02.2020г (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 06.03.2020г (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 06.03.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 17.03.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 24.03.2020г (документ)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.03 2020г. (документ)