От нас зависи

Документи за получени дарения и извършени плащания

(актуални към 08.02.2022 г.)

 
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.02 2020г. (документ)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.03 2020г. (документ)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.04 2020г. (документ)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.05 2020г. (документ)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.06 2020г. (документ1, документ2)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.07 2020г. (документ)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.08 2020г. (документ)
 • Прихванато плащане от НАП 12.10.2020
 • Прихванато плащане от НАП 01.09.2020
 • Прихванато плащане от НАП 02.10.2020
 • Прихванато плащане от НАП 05.10.2020
 • Прихванато плащане от НАП 06.10.2020
 • Прихванато плащане от НАП 08.10.2020
 • Прихванато плащане от НАП 11.09.2020
 • Прихванато плащане от НАП 28.09.2020
 • Прихванато плащане от НАП 23.09.2020
 • Прихванато плащане от НАП 21.09.2020
 • Прихванато плащане от НАП 16.10.2020
 • Прихванато плащане от НАП 15.09.2020
 • Прихванато плащане от НАП 14.10.2020