От нас зависи

Документи за получени дарения и извършени плащания

(актуални към 16.10.2020 г.)

 • Отчет за получените преводи през Paypal (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 20.02.2020г (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 28.02.2020г (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 06.03.2020г (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 24.03.2020г (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 15.04.2020г (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 08.05.2020г (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 15.05.2020г (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 26.05.2020г (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 11.08.2020г (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от Paypal 29.09.2020г (документ)
 • Превод от BCause (DMS) към Тръст “Синя България” – 31.03 2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от DMS 03.04.2020г (документ)
 • Превод от BCause (DMS) към Тръст “Синя България” – 27.04.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от DMS 28.04.2020г (документ)
 • Превод от BCause (DMS) към Тръст “Синя България” – 27.05.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от DMS 27.05.2020г (документ)
 • Превод от BCause (DMS) към Тръст “Синя България” – 30.06.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от DMS 30.06.2020г (документ)
 • Превод от BCause (DMS) към Тръст “Синя България” – 28.07.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от DMS 28.07.2020г (документ)
 • Превод от BCause (DMS) към Тръст “Синя България” – 01.09.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от DMS 07.09.2020г (документ)
 • Превод от BCause (DMS) към Тръст “Синя България” – 29.09.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от DMS 01.10.2020г (документ)
 • Превод от BCause (DMS) към Тръст “Синя България” – 27.10.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от DMS 27.10.2020г (документ)
 • Превод от BCause (DMS) към Тръст “Синя България” – 27.11.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от DMS 30.11.2020г (документ)
 • Отчет за получените преводи през Epay (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 27.02.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 06.03.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 17.03.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 14.04.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 08.05.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 15.05.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 19.05.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 26.05.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 08.06.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 20.07.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 10.08.2020г. (документ)
 • Превод от Тръст “Синя България” към сметката на ПФК Левски – дарения от ePay / EasyPay 08.10.2020г. (документ)
 • Превод от фондация “Хелпкарма” към сметката на ПФК Левски 15.05.2020г. (документ)
 • Превод от фондация “Хелпкарма” към сметката на ПФК Левски 19.05.2020г. (документ)
 • Превод от фондация “Хелпкарма” към сметката на ПФК Левски 17.06.2020г. (документ)
 • Превод от фондация “Хелпкарма” към сметката на ПФК Левски 12.08.2020г. (документ)
 • Превод от фондация “Хелпкарма” към сметката на ПФК Левски 06.11.2020г. (документ)
 
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.02 2020г. (документ)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.03 2020г. (документ)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.04 2020г. (документ)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.05 2020г. (документ)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.06 2020г. (документ1, документ2)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.07 2020г. (документ)
 • Превод от ПФК ЛЕВСКИ към НАП – вноска м.08 2020г. (документ)
 • Прихванато плащане от НАП 12.10.2020
 • Прихванато плащане от НАП 01.09.2020
 • Прихванато плащане от НАП 02.10.2020
 • Прихванато плащане от НАП 05.10.2020
 • Прихванато плащане от НАП 06.10.2020
 • Прихванато плащане от НАП 08.10.2020
 • Прихванато плащане от НАП 11.09.2020
 • Прихванато плащане от НАП 28.09.2020
 • Прихванато плащане от НАП 23.09.2020
 • Прихванато плащане от НАП 21.09.2020
 • Прихванато плащане от НАП 16.10.2020
 • Прихванато плащане от НАП 15.09.2020
 • Прихванато плащане от НАП 14.10.2020